Banner

Tuzluca Belediyesi 2. El Araç Satım İhalesi

TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINA AİT

ARAÇ SATIŞ İLANI

 

1-   Aşağıda tabloda belirtilen, Tuzluca Belediyesi’ne ait, 1-4 sıra nolu, 4 (dört) adet aracın, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca, Açık artırma Usulüyle, 30.04.2015 Perşembe günü Saat 10.00’dan itibaren, sırasıyla hizalarındaki Muhammen Bedeller üzerinden, Tuzluca Belediyesi Merkez Binası, Belediye Encümeni huzurunda, satış ihalesi yapılacaktır.

SIRA NO

PLAKASI

MARKASI

CİNSİ

MODEL YILI

MUAMMEN BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

KDV

01

76 AE 799

ŞTAYER

ŞTAYER TRAKTÖR

1982

2.000,00 TL

60,00 TL

%18

02

76 AE 590

HİDROMEK

HMK 100B İŞ MAKİNASI

1998

20.000,00 TL

600,00 TL

%18

03

76 AT 019

FORD

OTOMABİL

1995

2.000,00 TL

60,00 TL

%18

04

76 AT 953

MAN

KAMYON

1984

2.500,00 TL

75,00 TL

%18

 

2- İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BELGELER:

a) Nüfus cüzdan fotokopisi,

b) 2015 Yılına ait Kanuni ikametgah,

c) 2015 Yılına ait Tasdikli nüfus sureti,

d) Tüzel kişiler için Türkiye’de tebligat adres beyanı,

e) Tüzel kişiler adına ihaleye gireceklerin 2015 yılı Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri

f) Her bir araç için ayrı ayrı yatırılmış ve üzerinde ait olduğu aracın plakası yazılı geçici teminat makbuzu.

g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.

h) Yukarıda b,c,d şıklarında belirtilen belgeler ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.

ı) Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış, belediyemize borcu yoktur yazısı.

j)İstekli tarafından(okudum ibaresi bulunan)imzalı şartname.

 

 

3- İhaleye katılacaklar, yukarıda belirtilen % 3 oranında geçici teminat Tutarını, katılacağı her araç için ayrı yatıracaktır.

4-İhale üzerinde kalan şahıs katı teminatı aynı gün Belediyemizin hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.

5-İhale ile satış yapılacak olan araçların ihale bedeli üzerinde KDV Uygulanacaktır.

6-İhale ve sözleşmelerden dolayı doğacak vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri ihaleyi alana aittir.

7-İhaleye katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8-İhaleye ilişkin son başvuru ihale tarih ve saatine kadar olup, başvurular

Belediyemize yapılacaktır. Bu tarih ve saat’ten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

9- Her araç için açık arttırma bedeli 50,00 TL dir.

10- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içerisinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. ENCÜMEN’CE görüşülerek karara bağlanan ihaleler İta Amirinin Onay’ını müteakip geçerlilik kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

12-Posta ve telgrafla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

13-2886 Sayılı DİK ‘nun 6.Maddesinin 2.Bendine göre bu kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar bu ihaleye giremezler.

14- Satış İhalesine ait şartname, ilan edildikten sonra her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemiz

Fen İşleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve 100,00 TL karşılığında Fen İşleri Müdürlüğü’nde temin edilebilir.

 

İlan olunur.

 

 

TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

                     

 

                     

 

                     


267
268
269
270
271
 • Tuzluca Belediyesi

  Yukarı Mahalle Hamam Sokak No: 6 Tuzluca/IĞDIR

  0476 311 20 12 - 35

  info@tuzluca.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook