Banner

İHALE İLANI

İHALE İLANI

TUZLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURU

Sayı                 : 699

Konu               : İhale İlanı

 Belediyemize ait Cumhuriyet Mahallesi, Mehmetcan Caddesi, 3 ve 4 no’lu TOKİ bloklarında bulunan toplam 26 işyerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.’inci maddesine istinaden açık teklif (arttırma) ihalesi her işyeri için ayrı ayrı ihalesi yapılmak suretiyle 15.12.2014 Pazartesi Günü saat 10:00’da Belediye Toplantı Odasında toplanacak Encümen huzurunda kiraya verilecektir. İşyerlerinin kirası her ay peşin ödenecektir. İhale ile ilgili şartname 50 TL olup, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir. İhaleye katılacakların şartnameleri almaları zorunludur. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlan olunur.


169
170
 • Tuzluca Belediyesi

  Yukarı Mahalle Hamam Sokak No: 6 Tuzluca/IĞDIR

  0476 311 20 12 - 35

  info@tuzluca.bel.tr

 • Sosyal Medya

 • Bizi Takip Edin

  • twitter facebook